Conducerea societatii

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea societăţii şi al responsabilului cu difuzarea informaţiilor publice:
Reprezentant în Adunarea Generală a Acţionarilor:
- Oprea Constantin.
Consiliul de Administraţie:

Preşedinte:
- Rotaru Adrian

Membri:
- Matei Dumitru
- Gheorghe Vasile

Director General:
- Jr. Dulce Ana - CV adobe pdf icon logo vector 01

Director Dezvoltare:
- Jr. Dragomir Florin Auraș 

Contabil - Șef :
- Ec. Cojanu Nicoleta

Auditor financiar: S.C. COPERAUDIT CONSULT SRL.

Responsabil cu informații de interes public:
- Jr. Dragomir Florin Auraș

 

Rotaru Adrian