Prezentare

prezentare pip valeni
     Constituirea Parcului Industrial de la Vălenii de Munte, ca urmare a punerii în aplicare a dispoziţiilor H. G. nr. 1066/2001 şi a O.G. nr. 65/2001, se înscrie în efortul autorităţilor administraţiei publice locale de stimulare a dezvoltării economice regionale şi de valorificare a potenţialului uman al zonei.

     Pentru administrarea Parcului Industrial, în conformitate cu L31/1990 republicată şi prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 62/21.11.2001, se înfiinţează Societatea Prahova Industrial Parc SA cu o suprafaţă de 28 ha şi cu un capital social de 4.654.000 lei preluat de la fosta uzină mecanică Vălenii de Munte, din care 200.000 lei aport de capital al Consiliului Județean Prahova.

     Începând din data de 02.08.2007, prin hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 102/2007, Parcul Industrial trece în subordinea Consiliului Local Vălenii de Munte. 
     Parcul industrial este situat în oraşul Vălenii de Munte, așezarea urbană cea mai însemnată din partea de NE a judeţului Prahova, care a îndeplinit de-a lungul existenţei sale funcţiile de prestigiu ale unui oraş: capitală de judeţ, vamă, târg, reşedinţa ,,Plaiului Teleajen", centrul politic al raionului Teleajen şi cetate de cultură. 

     Este un oraş cu istorie veche şi religioasă, cu prezent dinamic şi înfloritor, gazda marii opere culturale desfăşurată în primele decenii ale secolului XX sub conducerea lui Nicolae lorga. 
     Localitatea se întinde pe o lungime de mai bine de 5 km, pe Valea Teleajenului, pe DN 1A – Bucureşti –Ploieşti – Brașov, la 98 km de capitală, la 29 km de Ploieşti şi la 87 km SE de Brașov prin Cheia şi prin pasul Bratocea. 

     Societatea Prahova Industrial Parc SA este administrată de un Consiliu de Administraţie format din 5 membri. Organul suprem de conducere al societăţii este Consiliul Local Vălenii de Munte, acţionarul unic al societăţii care prin reprezentanţii săi desemnaţi prin mandat decide asupra politicii economice a acesteia şi asupra activităţii ei. 
     Conducerea executivă a societăţii este asigurată de către directorul general, directorul de dezvoltare și contabilul șef.  

     Conform obiectului său de activitate, societatea administrator asigură agenţilor economici care doresc să desfăşoare o activitate productivă în parcul industrial, în mod nediscriminatoriu, dreptul de folosinţă asupra infrastructurii, utilităţile şi serviciile necesare desfășurării activităţii ( respectiv energie electrică, apă, canalizare, gaze naturale), sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne şi internaţionale, consultant pentru afaceri şi consultanţă tehnologică şi, de asemenea intermediază legătura de colaborare cu autorităţile guvernamentale şi autorităţile publice locale şi centrale. 

     Pentru buna desfăşurare a activităţii, societatea administrator are angajat cu contract de muncă pe durată nedeterminată un număr de 21 persoane.     Structura personalului este următoarea: personal tehnico-administrativ: 9 persoane, şi formaţie operativă de intervenţie şi întreţinere - reparaţii: 12 persoane. 

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.